wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna ? Reklamacja

Reklamacja

6. Reklamacje Towarów objętych gwarancją

6.1. Towary sprzedawane przez Sklep mogą być objęte gwarancją  udzieloną przez producenta Towaru lub dystrybutora.
6.2. W przypadku Towarów objętych gwarancją producenta lub dystrybutora, Kupujący może reklamować wady zakupionego towaru korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.
6.3.  Reklamacje można zgłosić bezpośrednio do podmiotu udzielającego gwarancji lub za pośrednictwem Sklepu.
6.4.  W przypadku Towarów oznaczonych gwarancją " door to door "  ( od drzwi do drzwi ), wadliwy towar zostaje nieodpłatnie odebrany z miejsca użytkowania wskazanego przez Klienta, następnie naprawiony i zwrócony w to samo miejsce.8. Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Konsumenta za wady Towarów ( rękojmia )

8.1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Kupującym Towarów bez wad. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej lub prawnej przed upływem dwóch lat od wydania Towaru ustawa, Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa, nakazuja odpowiedzialność Sprzedawcy względem Konsumenta z tytułu rękojmi. Roszczenia Konsumentów z tytułu rękojmi przedawniają się po roku. Przedawnienie roszczenia nie skraca odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi, która trwa dwa lata od dnia wydania towaru.

8.2. Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży, gdy:
-  towar nie ma właściwości które produkt tego rodzaju powinien posiadać zgodnie z jego przeznaczeniem,
-  towar nie ma właściwości o istnieniu których Sprzedawca zapewniał Kupującego,
  ( w przypadku Klienta będącego Konsumentem, na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienie producenta, jego przedstawiciela lub podmiotu wprowadzającego Towar do obrotu ) ,
-  towar nie nadaje się do celu o którym Klient poinformował Sprzedającego, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżeń co do takiego użycia,
-  towar został wydany w stanie niezupełnym,
-  towar został niewłaściwie zamontowani i uruchomiony przez Sprzedawce (osoby reprezentujące Sprzedawcę), lub z winy Sprzedawcy itp...

8.3. Wada prawna powstaje wtedy gdy Towar jest własnością osoby trzeciej lub gdy jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także gdy istnieje ograniczenie w rozporządzaniu i korzystaniu z towaru na skutek decyzji właściwego organu.

8.4.  Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Towarów w stosunku do Klientów nie będących Konsumentami.

8.5. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności przed Konsumentem pomimo że sprzedany Towar nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa powyżej, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Klienta o zawarciu Umowy Sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem Umowy Sprzedaży.

8.6. Jeżeli spośród sprzedanych Towarów tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od Towarów wolnych od wad, bez szkody dla obu stron, uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy ograniczone jest do Towarów wadliwych.


9. Uprawnienia kupującego -
 ( rękojmia )
?

9.1.  W przypadku gdy Towar ma wadę, Konsumentowi przysługuje prawo złożenia reklamacji z tytułu rękojmi i wybór uprawnienia:
a)  Konsument może żądać wymiany towaru na wolny od wad.
b)  Konsument może żądać usunięcia wady poprzez naprawę
(Sprzedawca obowiązany jest do wymiany produkty lub naprawy w rozsądnym czasie , bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Sprzedawca może jednak odmówić zadośćuczynienia żądaniom Kupującego jeśli nie są one możliwe do wykonanie lub sposób doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową jest nadmiernie kosztowny w porównaniu z innym możliwym sposobem. ) 
c)  Konsument może zażądać obniżenia ceny
d)  Konsument może odstąpić od umowy i zażądać zwrotu pieniędzy.
( Klient może zażądać obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy Sprzedaży , chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni Towar lub usunie wadę. Ograniczenie to nie obowiązuje gdy Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo gdy Sprzedawca nie wywiązał się z obowiązku wymiany lub naprawy Towaru. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży gdy wada jest nieistotna.  ) 

9.2. Reklamacje Towaru objętego rękojmią można zgłosić w dowolny sposób np:
-  w formie listu wysłanego na adres : Sklep Firmowy BAWISKLEP ; ul.Spokojna 2 ; 32-091 Michałowice
-  przez formularz reklamacji w panelu klienta  sklepu internetowego
-  za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sklep@bawisklep.pl
-  telefonicznie pod numerami:  793-390-820
-  osobiście w sklepie stacjonarnym od pon-pt w godzinach 10-18

9.3. Konsument, który zgłasza reklamacje z tytułu rękojmi jest obowiązany dostarczyć wadliwy Towar na koszt Sprzedawcy na adres do zwrotów.  Jeżeli dostarczenie Towaru przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania, Konsument obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

9.4. Sprzedawca powinien ustosunkować się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji

9.5. Koszty wymiany lub naprawy Towaru ponosi Sprzedawca. Obejmuje to koszty demontażu i dostarczenia Towaru, robocizny , materiałów i ponownego zamontowania. Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę sprzedanego Towaru. Jeżeli Klientem jest konsument, może on żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę sprzedanego Towaru albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny sprzedanego Towaru.   


Adres do korespondencji i odesłania towaru / dane do kontaktu  :
 
Firma Promet "BAWISKLEP"
ul. Spokojna 2
32-091 Michałowice
                                 

kom: 508 390 820                               
e-mail : sklep@bawisklep.pl                              
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu