wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna ? Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU:

 
1. Postanowienia ogólne i dane firmy

1.1. Przedmiot i zakres działalności
Sklep internetowy BAWISKLEP prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży: zabawek, sprzętu sportowego, sprzętu turystycznego  art. dziecięcych, ogrodowych, itp. 
Sklep działa pod adresem  http://bawisklep.pl

Sklep jest własnością : FIRMA "PROMET" Paweł Jędrusiak , podmiotu wpisanego do ewidencji działalności
gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Michałowice pod numerem wpisu: 1036/2003,  z siedzibą  32-091 Michałowice ul. Spokojna 10 , zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej:
NIP 679-101-01-32  ,  Regon : 350758616

1.2. Sklep BAWISKLEP prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej , oraz sprzedaż bezpośrednio w sklepie stacjonarnym.

Adres sklepu stacjonarnego / adres do korespondencji / adres do zwrotu towaru:

 
Sklep Firmowy "BAWISKLEP"
32-091 Michałowice
ul. Spokojna 2


Konto bankowe sprzedawcy:
mBank : 96 1140 2004 0000 3102 3981 5857

1.3.  Kontakt z obsługą sklepu może być za pomocą :
a)   formularza kontaktowego na stronie internetowej Sklepu
b)   poczty e-mail na adres sklep@bawisklep.pl
c)   telefonu na numer  508-390-820
Reklamacje należy kierować na adres sklep@bawisklep.pl lub poprzez system zgłaszania reklamacji na stronie internetowej sklepu.


1.4. Wyposażenie niezbędne do korzystania ze sklepu internetowego :
-  komputer klasy PC lub urządzenie przenośne umożliwiające podłączenie do internetu
-  przeglądarka internetu obsługująca HTML, CSS, JavaScript
-  włączoną obsługę plików Cookies
-  aktywne konto e-mail


1.5. Pojęcia użyte w regulaminie:
Sklep -  sklep internetowy działający pod adresem http://bawisklep.pl
Sprzedawca - Firma "Promet" Paweł Jędrusiak
Klient ( Kupujący, Zamawiający) - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lecz posiadająca zdolność prawną na mocy ustawy.
Towar - produkty oferowane w Sklepie do sprzedaży
Zamówienie - zestaw Towarów określony do realizacji przez Klienta

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu,
Konsument - osoba fizyczna, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.


2. Składanie zamówień.

2.1. Ceny Towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto i podane są w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 
2.2. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem :
a) strony internetowej sklepu
b) poprzez e-mail na adres sklep@bawisklep.pl
c) telefonicznie w godzinach pracy sklepu.
  
2.3.  Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej sklepu i poprzez e-mail można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu przez cały rok.

2.4.  Zamówienie przez sklep internetowy

a)   Aby zamówić towar przez sklep internetowy należy umieścić towar w koszyku przyciskiem  KOSZYK lub "Dodaj do koszyka".  Jeśli towar występuje w różnych kolorach,  wzorach, wymiarach, itp. to przed dodawania towaru do koszyka należy wybrać odpowiednią cechę ( kolor, wzór, rozmiar itp ).

b)  Zawartość koszyka można przeglądać wybierając "Przejdź do koszyka".  W koszyku znajdują się wszystkie wybrane towary, dostępne dla tych towarów sposoby dostawy wraz z cenami dostaw, oraz  podsumowanie całego zamówienia.
Na tym etapie można modyfikować zawartość koszyka,  kontynuować zakupy lub przejść dalej wybierając przycisk "Do kasy"

c)  W kolejnym etapie można założyć konto w sklepie, lub przejść do kasy bez zakładania konta.  W obu przypadkach należy wypełnić formularz z danymi niezbędnymi do realizacji zamówienia, takimi jak :

-  nazwa / imię i nazwisko Zamawiającego
-  adres / adres do wysyłki Towaru
-  telefon kontaktowy
-  adres e-mail

d)  Następny krok to wybór dokumentu sprzedaży, sposobu dostawy i płatności oraz wysłanie Zamówienia przyciskiem "Zamawiam i płacę"

e) 
Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, otrzyma on automatyczną wiadomość ze sklepu potwierdzającą złożenie zamówienia.  ( Jeśli wiadomość nie dojdzie prosimy o kontakt.)
 
 

2.4  Aby Zamówienie złożone za pośrednictwem e-mail zostało zrealizowane prawidłowo, konieczne jest podanie następujących danych:
-  nazwa towaru i ilość szt.
-  kolor, wzór, rozmiar, jeśli takowe występują
-  adres do wysyłki towaru
-  telefon kontaktowy
-  sposób zapłaty i wysyłki towaru
-  rodzaj dokumentu zakupu ( paragon, faktura VAT)


2.7.  Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą kliknięcia przez Klienta na przycisk  "ZAMAWIAM i PŁACĘ ", a w przypadku zamówień telefonicznych  momentem zawarcia umowy jest czas rozmowy telefoniczne w której pracownik sklepu przyjmował zamówienie.

2.8.  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu przez zamawiającego. W takiej sytuacji Klient jest proszony o ponowne uiszczenie opłaty za dostawę lub w przeciwnym przypadku zamówienie jest anulowane.
 
2.9.  Każdy produkt oferowany w sklepie pochodzi z legalnego źródła, jest fabrycznie nowy i posiada oryginalne opakowanie.

3. Płatność.

3,1. Zamawiający ma do wyboru następujące formy płatności:
a)  -  płatność przy odbiorze
b)  -  za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24
c)  -  przelewem na konto bankowe sklepu.   ( Prosimy o wpłatę do 7 dni )
d)  -  przekazem pocztowym.   
( Prosimy o wpłatę do 7 dni )

4. Koszty i termin wysyłki.

4.1.  Zamówione towary wysyłane są pod adres wskazany w formularzu Zamówienia.  Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

4.2.  Koszty przesyłki pokrywa kupujący. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może się zapoznać z cennikiem klikając w link " Koszty wysyłki " , dostępny na każdej stronie sklepu.
Koszty wysyłki można także sprawdzić w karcie towaru i w koszyku, bez konieczności logowania.  Wystarczy dodać wybrane produkty do koszyka i przeglądnąć zawartość koszyka gdzie będą podane dostępne dla danych towarów sposoby i ceny wysyłki.

4.3.  Towar wysyłamy najczęściej w dniu
rozpoczęcia realizacji zamówienia lub w następnym dniu roboczym, a w szczególnych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu do 5 dni roboczych. 
Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy sprzedającego w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności on-line ( Przelewy24 ) i wyborem opcji " za pobraniem ".
Czas otrzymania przesyłki składa się z czasu realizacji zamówienia oraz czasu dostawy.
Czas dostawy jest uzależniony od wybranego przez kupującego sposobu wysyłki.

czas dostawy:
 -  Kurierem : do 2 dni roboczych
 -  Paczkomaty 24 : do 2 dni roboczych 
 -  Poczta ekonomiczna : do 5 dni roboczych
 
4.4.  Zamówienia realizowane są w Dni robocze. Sprzedający zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innych niż określonych w zdaniu powyżej dni w których nie będzie realizował zamówień, po uprzednim umieszczeniu informacji o tym fakcie na stronie internetowej sklepu, przy założeniu, że zmiana ta nie narusza praw nabytych Klientów.5. Zwrot Towaru - Prawo odstąpienia od umowy

5.1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) - Konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

5.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument objął w posiadanie Towar lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa objęła w posiadanie Towar.

5.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

5.4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od mowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


 
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 
Adresat:
 
  Firma Promet Paweł Jędrusiak 
  ul. Spokojna 2 
  32-091 Michałowice 
  tel 508-390-820   
  e-mail: sklep@bawisklep.pl
Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów:                                                                                                                                                                                                                 

 
Data zawarcia umowy*/odbioru* :                                                                                                                                                             
Imię i nazwisko konsumenta :
 
Adres konsumenta :

 
Dane do kontaktu ( telefon / e-mail ,
nr zamówienia )

 
Nr konta bankowego do zwrotu wpłaty:

 
Podpis konsumenta :(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)  
Data :
 
(*) Niepotrzebne skreślić


6. Zwrot Towaru - Skutki odstąpienia od umowy:

6.1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. 

6.2. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

6.3. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.4. Konsument odsyła lub przekazujecie nam towar na adres: Sklep Firmowy Bawisklep ; ul.Spokojna 2 ; 32-091 Michałowice, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.

6.5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. 

Jeżeli Towar, ze względu na swój charakter, nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą, Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 40 PLN

6.6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Podobnie jak w przypadku zwykłego zarządu ? przekroczenie powyższych granic nie powoduje, że odstąpienie od umowy jest nieskuteczne.

6.7.  Prawo do odstąpienia dotyczy tylko Konsumentów.
6.8.  Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje  konsumentowi w odniesieniu do umowy zawartej w drodze aukcji publicznej.7. Reklamacje Towarów objętych gwarancją

7.1. Towary sprzedawane przez Sklep mogą być objęte gwarancją  udzieloną przez producenta Towaru lub dystrybutora.
7.2. W przypadku Towarów objętych gwarancją producenta lub dystrybutora, Kupujący może reklamować wady zakupionego towaru korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.
7.3.  Reklamacje można zgłosić bezpośrednio do podmiotu udzielającego gwarancji lub za pośrednictwem Sklepu.
7.4.  W przypadku Towarów oznaczonych gwarancją " door to door "  ( od drzwi do drzwi ), wadliwy towar zostaje nieodpłatnie odebrany z miejsca użytkowania wskazanego przez Klienta, następnie naprawiony i zwrócony w to samo miejsce.8. Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Konsumenta za wady Towarów ( rękojmia )

8.1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Kupującym Towarów bez wad. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej lub prawnej przed upływem dwóch lat od wydania Towaru ustawa, Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa, nakazują odpowiedzialność Sprzedawcy względem Konsumenta z tytułu rękojmi. Roszczenia Konsumentów z tytułu rękojmi przedawniają się po roku. Przedawnienie roszczenia nie skraca odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi, która trwa dwa lata od dnia wydania towaru.

8.2. Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży, gdy:
-  towar nie ma właściwości które produkt tego rodzaju powinien posiadać zgodnie z jego przeznaczeniem,
-  towar nie ma właściwości o istnieniu których Sprzedawca zapewniał Kupującego,
  ( w przypadku Klienta będącego Konsumentem, na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienie producenta, jego przedstawiciela lub podmiotu wprowadzającego Towar do obrotu ) ,
-  towar nie nadaje się do celu o którym Klient poinformował Sprzedającego, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżeń co do takiego użycia,
-  towar został wydany w stanie niezupełnym,
-  towar został niewłaściwie zamontowani i uruchomiony przez Sprzedawce (osoby reprezentujące Sprzedawcę), lub z winy Sprzedawcy itp...

8.3. Wada prawna powstaje wtedy gdy Towar jest własnością osoby trzeciej lub gdy jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także gdy istnieje ograniczenie w rozporządzaniu i korzystaniu z towaru na skutek decyzji właściwego organu.

8.4.  Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Towarów w stosunku do Klientów nie będących Konsumentami.

8.5. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności przed Konsumentem pomimo że sprzedany Towar nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa powyżej, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Klienta o zawarciu Umowy Sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem Umowy Sprzedaży.

8.6. Jeżeli spośród sprzedanych Towarów tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od Towarów wolnych od wad, bez szkody dla obu stron, uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy ograniczone jest do Towarów wadliwych.


9. Uprawnienia kupującego -
 ( rękojmia )

9.1.  W przypadku gdy Towar ma wadę, Konsumentowi przysługuje prawo złożenia reklamacji z tytułu rękojmi i wybór uprawnienia:
a)  Konsument może żądać wymiany towaru na wolny od wad.
b)  Konsument może żądać usunięcia wady poprzez naprawę
(Sprzedawca obowiązany jest do wymiany produkty lub naprawy w rozsądnym czasie , bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Sprzedawca może jednak odmówić zadośćuczynienia żądaniom Kupującego jeśli nie są one możliwe do wykonanie lub sposób doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową jest nadmiernie kosztowny w porównaniu z innym możliwym sposobem. ) 
c)  Konsument może zażądać obniżenia ceny
d)  Konsument może odstąpić od umowy i zażądać zwrotu pieniędzy.
( Klient może zażądać obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy Sprzedaży , chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni Towar lub usunie wadę. Ograniczenie to nie obowiązuje gdy Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo gdy Sprzedawca nie wywiązał się z obowiązku wymiany lub naprawy Towaru. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży gdy wada jest nieistotna.  ) 

9.2. Reklamacje Towaru objętego rękojmią można zgłosić w dowolny sposób np:
-  w formie listu wysłanego na adres : Sklep Firmowy BAWISKLEP ; ul.Spokojna 2 ; 32-091 Michałowice
-  przez formularz reklamacji w panelu klienta  sklepu internetowego
-  za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sklep@bawisklep.pl
-  telefonicznie pod numerami:  508-390-820
-  osobiście w sklepie stacjonarnym od pon-pt w godzinach 10-18

9.3. Konsument, który zgłasza reklamacje z tytułu rękojmi jest obowiązany dostarczyć wadliwy Towar na koszt Sprzedawcy na adres do zwrotów.  Jeżeli dostarczenie Towaru przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania, Konsument obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

9.4. Sprzedawca powinien ustosunkować się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji

9.5. Koszty wymiany lub naprawy Towaru ponosi Sprzedawca. Obejmuje to koszty demontażu i dostarczenia Towaru, robocizny , materiałów i ponownego zamontowania. Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę sprzedanego Towaru. Jeżeli Klientem jest konsument, może on żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę sprzedanego Towaru albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny sprzedanego Towaru.   

10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń


Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
-   Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
-   Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
-   Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.11. Polityka Prywatności i Zaufania

11.1. Dane Osobowe
Dokonując rejestracji w Sklepie, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zachowując prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy. 
Składając zamówienie w naszym Sklepie zostaniesz poproszony o podanie następujących danych: imię, nazwisko, telefon, e-mail, adres dostawy . W przypadku, gdy zamawiającym jest firma będziemy potrzebować dodatkowych danych takich jak nazwa firmy i NIP firmy.
 
11.2. Administrator Danych Osobowych
Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) jest  Firma "Promet" ,  ul. Spokojna 10 ,  32-091 Michałowice ,  NIP 679-101-01-32

Baza danych osobowych Klientów Sklepu jest zgłoszona w GIODO pod nr ref. www 37881013
 
11.3. Ochrona Danych
Jako administrator danych osobowych przestrzegamy zasad ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. Dane osobowe Klientów oraz ich adresy e-mail nie są udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem firm pośredniczących w transakcjach płatniczych oraz dostawców; dla których dane te są niezbędne do realizacji płatności czy dostarczenia przesyłki.
 
11.4.  Wykorzystanie danych
Dane gromadzone podczas rejestracji lub zakupu są wykorzystane do prawidłowej realizacji Zamówień, a także do śledzenia statusu Zamówienia i dokonywania w nim zmian na życzenie Klienta zanim zostanie wysłane. Klienci zachowują prawo do wglądu, poprawy oraz usunięcia swoich danych z bazy adresowej po zrealizowaniu Zamówienia. Czynności tych dokonać można z poziomu strony internetowej sklepu po zalogowaniu lub też poprzez kontakt z obsługą Sklepu.
 
11.5. Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami
Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty e-mail, przekazujesz nam swoje dane osobowe, czyli: nr telefonu, imię i nazwisko, adres e-mail. Wszystkie te elementy są wykorzystywane wyłącznie do kontaktu z Tobą.

11.6.  Jak zmienić lub usunąć dane osobowe
Każdy użytkownik ma w każdej chwili prawo wglądu do swoich danych, możliwość ich poprawienia lub usunięcia z bazy. Czynności te można dokonać :
a)  samodzielnie,  z poziomu strony internetowej Sklepu po zalogowaniu
b)  poprzez e-mail, kontaktując się z właścicielem sklepu na adres biuro@bawisklep.pl
c)  przesyłając odpowiednią informacje na adres: Firma "Promet" Paweł Jędrusiak; ul. Spokojna 10; 32-091 Michałowice

 
 
11.7. Cookies (Ciasteczka)
Niektóre obszary serwisu Bawisklep.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikując go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

12. Postanowienia końcowe

12.1. Klienci mogą uzyskać dostęp do treści regulaminu wybierając odsyłacz znajdujący się na każdej stronie Sklepu lub bezpośrednio pod adresem : http://bawisklep.pl/regulamin-pm-5.html
12.2. Sklep nie przyjmuje paczek odesłanych za pobraniem bez wcześniejszego uzgodnienia.
12.3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie następujące przepisy:
-  Kodeks cywilny

-  Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)
-  Ustawa z dnia 27 lipca 2002r. oszczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego
( Dz. U. z 2002 r. poz. 1176, z 2004 r. Nr 96, poz. 959. )
-  Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny ( Dz. U. z 2000 Nr 22 poz. 271 z póżn. zm. )
-  Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171 )
-  Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (  Dz. U z 2002 r. Nr 144, poz 1204 z późn. zm.)
-  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( DZ. U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm. )
-  Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej  ( Dz. U. 2004 Nr 173 poz. 1807 z póżn. zm.  ) 


Regulamin obowiązuje od dnia 2014-12-25
 
W przypadku jakichkolwiek pytań wątpliwości lub sugestii jesteśmy do dyspozycji naszych klientów. Prosimy w tym celu kontaktować się za pomocą formularza kontaktowego.

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu